Logo Outdoor Survival
cara

Najdi sám sebe

MEDIK KURZ

 

CÍLE KURZU: Umět EFEKTIVNĚ poskytnout první pomoc vážně zraněnému by měla být dovednost každého z nás. U ozbrojených složek, kde je riziko vzniku závažných poranění vysoké, vznikl koncept jak poskytnout rychle a efektivně první pomoc a rešit závažná poranění. Tento koncept je námi upraven a je zcela vhodný také pro širokou veřejnost v mezích české legislativy. Student se během 2 denního kurzu, pod dohledem kvalifikovaných instruktorů se zkušenostmi ze zahraničních kurzů a válečných oblastí, naučí základním teoretickým i praktickým dovednostem při řešení kritických stavů a záchraně vážně zraněného pacienta v přednemocničním, taktickém prostředí. Po úspěšném splnění kurzu TRS-B student obdrží certifikát od Czech Association of Combat Medics.

1 denní kurz

3 540 Kč / 1 Den

TÉMATA KURZU: 

 • principy správného postupu a rozhodování se v krizové situaci
 • masivní krvácení a způsoby jeho řešení/zastavení
 • zjištění stavu vědomí
 • terapie šoku
 • procvičování modelových situací
 • poskytování první pomoci s improvizovanými prostředky

SPECIFIKACE:

 • 1 denní kurz (9 hodin)

 • Minimální počet účastníků 8

 • Maximální počet účastníků 16

Každý z účastníků kurzu obdrží:

 • písemný přehled nejdůležitějších zásad a postupů první pomoci
 • certifikát o účasti / úspěšném absolvování kurzu

Potřebné vybavení:

 • psací potřeby
 • vhodné oblečení umožňující praktický nácvik technik první pomoci.

Pro další informace, hromadné objednávky či dotazy neváhejte a kontaktujte info@outdoorsurvival.cz

2 denní kurz

4 960 Kč / 2 Dny

TÉMATA KURZU: 

 • aplikace principů a postupů vojenského systému (TCCC) na civilní prostředí (CTECC)
 • život ohrožující stavy – zhodnocení stavu zraněného
 • principy správného postupu a rozhodování se v krizové situaci
 • masivní krvácení a způsoby jeho řešení/zastavení
 • kontrola masivního krvácení
 • zjištění stavu vědomí
 • zajištění dýchacích cest
 • dýchání
 • terapie šoku
 • modelové situace s imitovanými zraněními
 • poskytování první pomoci s improvizovanými prostředky
 • seznámení s aktuálním moderním materiálovým vybavením a doporučení obsahu lékárny/balíčku první pomoci

SPECIFIKACE:

 • 2 denní kurz (16 hodin)
 • Minimální počet účastníků 8
 • Maximální počet účastníků 16

Každý z účastníků kurzu obdrží:

 • písemný přehled nejdůležitějších zásad a postupů první pomoci
 • certifikát o účasti / úspěšném absolvování kurzu

Potřebné vybavení:

 • psací potřeby
 • vhodné oblečení umožňující praktický nácvik technik první pomoci.

Pro další informace, hromadné objednávky či dotazy neváhejte a kontaktujte info@outdoorsurvival.cz