survival kurzy

Kategorie Survival nabízí celkem 4 úrovně kurzů přežití vždy v délce 3 dnů. Náročnost kurzu se vždy se zvyšující se úrovní narůstá a k dispozici je méně a méně vybavení. Cílem našich kurzů je naše klienty naučit základní techniky přežití v extrémních situacích s použitím minimálního vybavení.
Kurzy probíhají v Českém lese. Náplní kurzu je následující:

  • Rozdělávání ohně
  • získávání pitné vody
  • stavba improvizovaného přístřeší
  • orientace v terénu
  • nouzová signalizace
  • získávání potravy

Začátek kurzu je v pátek v 18hodin na určeném místě a konec v neděli ve 13hodin.