family survival

Přežití s juniory je naprosté specifikum a skladba tohoto kurzu tomu odpovídá. Kurzy jsou zaměřené jak na děti, tak na dorost a jeho obtížnost odpovídá jejich výkonosti. V kurzu je naším cílem opět
předat co nejvíce informací jak mládeži, tak jejich rodičům. Jak se v případě krize chovat a jak si stanovit priority přežití.

Náplň:

  • Řešení krizových situací s dětmi.
  • Zvládnutí základních technik přežití a práce s rodinnou myslí.
  • Kurzy probíhají v Českém lese.

Začátek kurzu je v pátek v 18hodin na určeném místě a konec v neděli ve 13hodin.