Outdoor survival Amar Ibrahim

Outdoor Survival - Najdi sám sebe...
outdoorsurvival.cz:Úvodní stránka> Akce>

SURVIVAL LEVEL – 1

Probíhá formou všeobecného seznámení, nauky a poznávání. Osvojíte si skutečné základy, které vám umožní „vzít rozum do hrsti“, pokud se

FAMILY SURVIVAL

Přežití s juniory je naprosté specifikum a skladba tohoto kurzu tomu odpovídá. Kurzy jsou zaměřené jak na děti, tak na

URBAN SURVIVAL

Přemýšlíte o tom, jak by fungovala společnost po případném kolapsu? Někteří si to představit nedovedou a mají pro strýčka příhodu

ZTRACENI V LESE

Náš nový kurz, který kombinuje zkušenosti Survival Level 1 a  doplňuje o instruktáž v navigaci – jak zjistit svou pozici,

SURVIVAL – LEVEL 1

Domažlicko

Probíhá formou všeobecného seznámení, nauky a poznávání. Osvojíte si skutečné základy, které vám umožní „vzít rozum do hrsti“, pokud se

SURVIVAL LEVEL – 1

Probíhá formou všeobecného seznámení, nauky a poznávání. Osvojíte si skutečné základy, které vám umožní „vzít rozum do hrsti“, pokud se

SURVIVAL LEVEL – 1

Probíhá formou všeobecného seznámení, nauky a poznávání. Osvojíte si skutečné základy, které vám umožní „vzít rozum do hrsti“, pokud se

!PLNĚ OBSAZENO! – SURVIVAL LEVEL – 2

V druhé úrovni kurzu přežití již předpokládáme, že jste si osvojili vše z předchozí úrovně. Klademe důraz na vlastní iniciativu

SURVIVAL LEVEL – 2

V druhé úrovni kurzu přežití již předpokládáme, že jste si osvojili vše z předchozí úrovně. Klademe důraz na vlastní iniciativu

SURVIVAL LEVEL – 3

Extrémní nauka — vysazení v bodě A a přesun do bodu B bez cizí pomoci (auta, jídla, vody, věcí atd.)